Tài Liệu

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Thu Chi

Tìm hiểu về Kế hoạch thu chi
Anthony
Tháng Mười Hai 18, 2022

Kế hoạch thu chi là những thu chi dự định xảy ra trong tương lai. Giao dịch trong tương lai có thể lặp lại định kỳ như thuê bao Internet, phí SMS banking, Lương… hoặc cũng có thể xảy ra chỉ một lần như bạn mượn tiền của người khác để mua sau đó bạn trả lại trong tương lai.

Xây Dựng Kế Hoạch Thu Chi
Kế hoạch thu chi

Để tạo kế hoạch thu chi bạn vào mục Khác (More) > Kế Hoạch Thu Chi (Planned Payments), sau đó chọn biểu tượng + ở góc trên bên phải màn hình.

Tạo kế hoạch thu chi
Tạo kế hoạch thu chi

Bạn có thể tạo 4 loại giao dịch trong kế hoạch thu chi:

1. Thu chi định kỳ: Là những giao dịch thu định kỳ (vd: Lương) hoặc chi định kỳ (ví dụ: phí thuê internet bao hàng tháng, trả góp nợ hàng tháng).

2. Chuyển khoản định kỳ: Là những giao dịch chuyển khoản định kỳ, ví dụ: Chuyển khoản hàng tháng để trả nợ thẻ tín dụng.

3. Tiết kiệm định kỳ: Mở tài khoản tiết kiệm định kỳ.

4. Tiết kiệm tích luỹ: Chuyển khoản định kỳ vào một tài khoản tiết kiệm.

Các trường của kế hoạch thu chi

Các trường của kế hoạh thu chi
Các trường của kế hoạh thu chi

Lặp Lại: Tần suất giao dịch sẽ xảy ra.

Ngày Thanh Toán: Ngày dự kiến giao dịch sẽ xảy ra

Đến Khi: Ngày dự kiến kết thúc đối với những giao dịch lặp lại nhiều lần. Bạn có thể chọn ngày kết thúc hoặc số chu kỳ mong muốn lặp lại (ví dụ: lặp lại 48 lần)

Xác nhận: Khi đến ngày thanh toán giao dịch sẽ tự động tạo mà không cần bạn xác nhận hoặc bạn sẽ chủ động xác nhận.

Nhắc Nhở: Gửi một tin nhắn trong ứng dụng để nhắc nhở bạn đã đến ngày thanh toán.

Vậy là bạn đã biết các sử dụng Kế Hoạch Thu Chi.

Xem thêm một số bài hướng dẫn:

Sổ Thu Chi Smiley (Finance Assist) là app giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách toàn diện, bạn có thể theo dõi thu, chi, tiết kiệm, nợ, lập kế hoạch thu chi, kiểm soát chi phí, nhắc nhở thanh toán hoá đơn. Bạn có thể tải ứng dụng iOS hoặc Android

Bài Viết Có Liên Quan

Đăng Ký Nhận Bản Tin