Tài Liệu

Mô Tả Chi Tiết Các Thông Tin Trong Màn Hình Tạo Giao Dịch

Thông tin chi tiết của giao dịch
Thông tin chi tiết của giao dịch
Anthony
Tháng Mười Hai 16, 2022

Giao dịch là các sự kiện thu (Nhận lương, thưởng…) hoặc chi (Ăn uống, mua sắm…). Bài viết này mô tả chi tiết các trường khi bạn tạo giao dịch.

Bạn có thể xem hướng dẫn tổng quan về các tạo giao dịch tại đây

Hình bên dưới hiển thị chi tiết tất cả những trường thông tin của giao dịch. Lưu ý, để hiển thị đầy đủ tất cả các trường như trên bạn cần bấm vào nút Hiển Thị Thêm ở cuối màn hình.

Chi tiết màn hình tạo giao dịch
Chi tiết màn hình tạo giao dịch

1. Số Tiền: Số Tiền của giao dịch. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của giao dịch bằng cách chọn vào biểu tượng đơn vị tiền tệ bên cạnh (VND)

2. Chọn Ví: Chọn ví để ghi nhận giao dịch.

3. Chọn Danh Mục: Chọn danh mục để phân loại giao dịch. Xem chi tiết bài viết Tạo và quản lý danh mục

4. Thời Gian: Nhập thời gian xảy ra giao dịch

5. Ghi Chú: Nhập ghi chú cho giao dịch

6. Sự kiện: Sự kiện (tên gọi trước đây là Nhãn) có thể được sử dụng để nhóm và phân loại các giao dịch theo mục đích bất kỳ mà bạn muốn như du lịch, chi cho ai đó, đám tiệc. Bạn có thể gắm tối đa năm sự kiện cho một giao dịch. Xem chi tiết bài viết Hướng dẫn sử dụng sự kiện

7. Chia sẻ với nhóm: Chia sẻ giao dịch với nhóm được chọn

8. Không đưa vào báo cáo: Nếu được chọn giao dịch sẽ KHÔNG hiển thị trong các báo cáo thu chi. Các giao dịch không đưa vào báo cáo thường KHÔNG phải là những khoản thu/chi thực, như các giao dịch chuyển khoản giữa các ví, giao dịch vay/cho vay, thu nợ, trả nợ. Lưu ý: Vì các giao dịch Vay/Cho vay không phải là các giao dịch thu chi thật sự nên mặc định là không đưa vào báo cáo và sẽ bị ẩn đi.

9. Hình ảnh: Đính kèm hình ảnh

10. Lặp Lại: Cho phép bạn tạo các giao dịch lặp lại định kỳ, hoặc những giao dịch dự định xảy ra trong tương lai. Bạn cũng có thể tạo giao dịch lặp lại bằng cách vào Khác (More) > Kế Hoạch Thu Chi (Planned Payments). Xem thêm bài viết Hướng dẫn lập kế hoạch thu chi

11. Tạo Giao Dịch Mẫu: Lưu giao dịch hiện tại thành một giao dịch mẫu, trong tương lai bạn có thể dùng mẫu này để tạo giao dịch mới mà không cần phải nhập lại toàn bộ các thông tin của giao dịch. Giao dịch mẫu thường dùng cho những giao dịch mà thường xuyên xảy ra nhưng không phải là giao dịch định kỳ (xem trường Lặp Lại bên trên).

Xem thêm một số bài hướng dẫn:

Sổ Thu Chi Smiley (Finance Assist) là app giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách toàn diện, bạn có thể theo dõi thu, chi, tiết kiệm, nợ, lập kế hoạch thu chi, kiểm soát chi phí, nhắc nhở thanh toán hoá đơn. Bạn có thể tải ứng dụng tại đây

Bài Viết Có Liên Quan

Đăng Ký Nhận Bản Tin