Tài Liệu

Tạo và Quản Lý Danh Mục

Quản lý danh mục
Anthony
Tháng Mười Hai 12, 2022

Danh mục được dùng để phân loại các giao dịch, ví dụ: Ăn Uống, Mua Sắm, Lương, Thưởng… Có 3 loại danh mục: Danh mục Chi tiêu (Ví dụ: Ăn Uống, Mua Sắm), danh mục Thu nhập (Ví dụ: Lương, Thưởng), danh mục Nợ (Ví dụ: Đi Vay, Cho Vay). Khi bạn tạo mới một giao dịch thì bước đầu tiên là bạn phải chọn danh mục cho giao dịch đó. Hình bên dưới là bộ danh mục mặc định của ứng dụng. Để thêm danh mục mới bạn bấm vào biểu tượng dấu + ở góc trên bên phải màn hình

Tạo danh mục
Bấm vào biểu tượng + để tạo mới danh mục

Hoặc bạn có thể vào mục Khác, rồi chọn Danh Mục, sau đó bấm vào biểu tượng +

Tạo danh mục
Tạo danh mục cách 2

Trong màn hình tạo danh mục hiện ra, bạn điền các thông tin danh mục cần tạo như: Loại danh mục (thu hoặc Chi), tên danh mục, icon, danh mục cha

Màn hình tạo danh mục
Màn hình tạo danh mục

Lưu ý: Bạn có thể bỏ trống trường Danh mục cha, khi đó danh mục được tạo ra là một danh mục cha. Trường hợp ngược lại, nếu bạn chọn một giá trị cho danh mục cha, thì danh mục được tạo ra sẽ là con của danh mục cha đó. Chỉ có tối đa 1 cấp danh mục cha.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn bấm Lưu để tạo danh mục, vậy là bạn đã tạo thành công danh mục rồi.

Để chỉnh sửa hoặc xoá danh mục, bạn vào mục Khác, rồi chọn Danh Mục, sau đó chọn danh mục mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xoá. Để xoá danh mục bạn chọn biểu tượng xoá ở góc trên bên phải:

Xoá danh mục
Xoá danh mục

Vậy là bạn đã biết cách tạo, chỉnh sửa và xoá danh mục rồi!

Xem thêm một số bài hướng dẫn:

Sổ Thu Chi Smiley (Finance Assist) là app giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách toàn diện, bạn có thể theo dõi thu, chi, tiết kiệm, nợ, lập kế hoạch thu chi, kiểm soát chi phí, nhắc nhở thanh toán hoá đơn. Bạn có thể tải ứng dụng tại đây

Bài Viết Có Liên Quan

Đăng Ký Nhận Bản Tin