Đầu Tư, Tài Liệu

Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Với Sổ Thu Chi Smiley

Manage your investments with SmileyBudet app
Anthony
Tháng Bảy 21, 2023

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng Sổ Thu Chi Smiley Budget (Finance Assist) để quản lý danh mục đầu tư của mình. Danh mục đầu tư là những tài sản đầu tư có thể mua và bán trên thị trường và có giá cả dễ dàng xác định như Cổ phiếu niêm yết, trái phiếu, vàng, cryptocoins…

Danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư

Bước đầu tiên để quản lý danh mục đầu tư là bạn cần tạo tài sản. Tài sản đầu tư là những sản phẩm tài chính có thể giao dịch, mua bán, chuyển nhượng trên thị trường như Cổ Phiếu, Trái Phiếu, Vàng, Cryptocoin… Để tạo 1 loại tài sản mới bạn vào tab Khác > Danh Mục Đầu Tư > Bấm Nút +

Màn hình tạo tài sản
Màn hình tạo tài sản
 1. Tên Tài Sản: Đặt tên cho tài sản, ví dụ: CP. Hòa Phát, Vàng, Bitcoin…
 2. Mã Tài Sản: Gán một mã ngắn đại diện cho tài sản đó, ví dụ: HPG, VANG, BTC
 3. Số thập phân: Xác định đơn vị nhỏ nhất có thể lưu trữ và hiển thị lượng tài sản.
  0 tương ứng đơn vị nhỏ nhất là 1; ví dụ: 2 cổ phiếu
  1 tương ứng đơn vị nhỏ nhất là 0.1; ví dụ: 12.3
  2 tương ứng đơn vị nhỏ nhất là 0.01; ví dụ: 12.34
 4. Giá Tài Sản: Nhập giá trị thị trường hiện tại của 1 đơn vị tài sản. Điều này giúp bạn theo dõi giá trị của tài sản theo thời gian. Trong tương lai khi giá tài sản tăng / giảm, bạn có thể vào app để cập nhật lại giá thị trường của tài sản, từ đó bạn sẽ thấy được lãi / lỗ của khoản đầu tư của mình. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền bằng cách bấm vào biểu tượng đơn vị tiền.
 5. Hình Icon đại diện cho tài sản; điều này giúp bạn nhận diện dễ dàng các tài sản trong danh sách. Bạn có thể chọn 1 icon có sẵn hoặc tạo icon từ 1 hình ảnh nào đó.

Sau khi tạo tài sản thành công thì tiếp theo bạn có thể tạo các giao dịch cho tài sản đó. Các giao dịch thường gồm mua và bán tài sản. Để thực hiện các giao dịch, ở màn hình Danh Mục Đầu Tư bạn bấm bào tài sản muốn giao dịch, màn hình chi tiết về tài sản đó sẽ hiển thị ra bao gồm biểu đồ lịch sử sứ dư và các giao dịch, bạn bấm nút Mua hoặc Bán Dưới đây là cách thực hiện giao dịch Mua/Bán. Màn hình ghi chép giao dịch sẽ hiển thị ra như sau

Chi tiết tài sản
Chi tiết tài sản
Màn hình mua/bán tài sản
Màn hình mua/bán tài sản

Các thông tin của màn hình tạo giao dịch tài sản cũng tương tự như màn hình tạo giao dịch chi tiêu thông thường khác. Quá trình này giúp bạn theo dõi lịch sử giao dịch mua bán tài sản và tính toán giá trị hiện tại, lãi / lỗ của từng tài sản cũng như toàn bộ danh mục đầu tư.

Ứng dụng cung cấp các biểu đồ theo dõi tổng giá trị danh mục đầu tư cũng như hiệu suất đầu tư của bạn.

Sổ Thu Chi Smiley (Finance Assist) là app giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách toàn diện, bạn có thể theo dõi thu, chi, tiết kiệm, nợ, lập kế hoạch thu chi, kiểm soát chi phí, nhắc nhở thanh toán hoá đơn.

Các bài viết có liên quan

Bài Viết Có Liên Quan

Đăng Ký Nhận Bản Tin